Tilskud

Nye regler omkring håndværkerfradrag 
I 2017 er håndværkerfradragsordningen blevet ændret. Det betyder, at der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med, at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser. F.eks. er istandsættelse af køkken og bad ikke længere omfattet af håndværkerfradrag.
Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

Grønne håndværksydelser inde for vvs

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks:

  • Radiatortermostatventiler
  • Vejrkompenseringsanlæg
  • Urstyring
  • Udskiftning af radiatorer og rørføring til radiatorer
  • Fradraget omfatter ikke gulvvarme og rørføring til gulvvarme

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, f.eks:

  • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
  • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
  • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

http://www.skat.dk

Tilskud til din energibesparende foranstaltning 

Energispareaftalen, som omfatter net- og distributionsselskaberne, er blevet pålagt selskaberne for at bidrage til, at mindske Danmarks udledning af CO2. Dette kan de b.la. opnå ved, at sørge for der benyttes mindre energi hos private og erhverv.
Reduktionen af CO2 udledning kan gøres på mange forskellige måder og derfor har man valgt, at give et tilskud, til alle dem, der etablerer en energibesparende foranstaltning i deres bolig m.m.
Det betyder, at du kan få et tilskud, hvis du skifter til mindre energiforbrugende varmekilde, nye vinduer/døre, efterisolering, LED belysning samt mange andre CO2 besparende foranstaltninger.
Energikøb sørger for at hente tilskuddet hjem til dig fra energirenoveringspuljen. Det eneste det koster er et administrationsgebyr på Kr. 120,-
Alle i Danmark kan ansøge om energitilskud hos Energikøb. Det er ligegyldigt hvor i landet du bor og hvor du køber din el, gas, olie, fjernvarme henne

Ansøg om tilskud til en energiforbedring

…. gå ind og se hvad du kan opnå i tilskud til dit energibesparende projekt. Det er uforpligtigende og helt uden binding indtil du indsender din sag.
http://energikoeb.dk/